Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Scholen en schoolbesturen die willen fuseren moeten laten zien dat dit ook echt nodig is. De minister ziet de fusietoets als middel om meer grip te krijgen op de schaalvergroting in het onderwijs....

  • Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs is verplicht financiële kengetallen aan CFI te leveren (Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage 3). Dat geldt ook voor de...

  • Minister Plasterk neemt het voorstel van de 'commissie-Dijkgraaf' over en honoreert achttien voorstellen voor experimenteel onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee is in totaal 11...

  • In juni starten wij met een nieuw netwerk voor eenpitters. In nauw overleg met een aantal eenpitters hebben wij gekozen voor de volgende opzet: Wij gaan een netwerkstructuur opbouwen, waarbij we...

  • De regeling met de bedragen voor het komende schooljaar is door Cfi gepubliceerd (publicatie van 2 april 2009: CFI-online). Het lijkt alsof de GPL-bedragen allemaal lager zullen zijn komend jaar,...

  • Graag nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2009. De hoofdpunten van de vergadering zijn: de jaarstukken doelstellingen van de PO-Raad mogelijke inrichting van een...

  • Basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld kunnen subsidie ontvangen om gedurende vier jaar een zomerschool, weekendschool of verlengde schooldag aan te bieden. Een deel van de...

  • In het kader van het ondersteuningstraject bij de Agenda Focus op vroegschoolse educatie zijn twee nieuwe brochures uitgekomen. In opdracht van OCW voert Oberon dit ondersteuningstraject uit in...

  • De twee branche-organisaties PO-Raad en MOgroep (Welzijn, Kinderopvang en Maatschappelijke Dienstverlening)  hebben zich aangesloten bij “Bouwstenen voor sociaal”. Daarbij werken ze samen met de...

  • Bij de invoering van de motie van Aartsen Bos werd het speciaal onderwijs uitgesloten van de BSO-regeling, ondanks dat hier behoefte aan is. Het plan om binnenkort ook in het speciaal...

Pagina's