Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

 • Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het servicedocument Covid-19 gepubliceerd. Voor het veilig werken in de scholen blijven gewoon de protocollen gelden. Het servicedocument bevat aanvullende handvatten voor schoolbesturen over onder andere leerplicht, onderwijstijd en samenwerking met de GGD op het moment dat er zich besmettingen voordoen op school. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie uit het servicedocument.

 • Bijna 29.000 leerlingen in het primair onderwijs krijgen op dit moment extra begeleiding vanwege door de coronaperiode veroorzaakte achterstanden. Hun scholen vroegen hiervoor al voor de zomervakantie subsidie aan. Het is aan de scholen zelf een passend aanbod te verzorgen en ze maken dan ook verschillende keuzes. Proloog koos voor een zomerschool. We spraken directeur Onderwijs Ruerd Kuiper die zijn vijf-stappenplan deelt. Geïnspireerd? Je kunt nu zelf ook subsidie aanvragen.

 • Geef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet. Doordat de testcapaciteit beperkt is kan het nu soms twee tot vier dagen duren voordat een leraar die zich laat testen, bijvoorbeeld vanwege een lichte verkoudheid, de uitslag heeft. In die periode mag hij of zij niet naar school. Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.

 • Vlak voor de zomer is het wetsvoorstel Instemmingsrecht (G)MR hoofdlijnen begroting gepubliceerd. Betrokkenen kunnen reageren via een internetconsultatie. De consultatie staat open tot 11 september aanstaande.
   

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Doekle Terpstra is voorzitter van het LCVS en daarnaast zijn ook PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en VNG deel van het coördinatieteam. Namens de PO-Raad maakt vice-voorzitter Anko van Hoepen deel uit van het coördinatieteam. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen.

 • Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij zijn. Veel onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, introduceert het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag De Edsons. Een team dat onderwijsinstellingen bijstaat.

 • Een groen schoolplein nodigt uit tot spelen, geeft rust en ruimte, prikkelt de creativiteit… Dat dáchten we althans. Want er was nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van groene schoolpleinen. Tot nu.

 • Bijna 29.000 leerlingen in het primair onderwijs krijgen op dit moment extra begeleiding vanwege door de coronaperiode veroorzaakte achterstanden. Hun scholen (ruim 1100 in totaal) vroegen hiervoor al voor de zomervakantie subsidie aan. Het is aan de scholen zelf een passend aanbod te verzorgen en ze maken dan ook verschillende keuzes. We belden met SPO Utrecht, wiens scholen extra begeleiding onder schooltijd geven én een zomerschool aanbieden. Geïnspireerd? Je kunt nu zelf ook subsidie aanvragen.

 • Nu de zomervakantie op zijn einde loopt en in de regio Noord de scholen hun deuren weer hebben geopend leven er veel vragen over ventilatie op scholen. De PO-Raad volgt de informatie rondom ventilatie op de voet en heeft hierover regelmatig contact met het RIVM en het ministerie van OCW. Ook komt er een landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen, waar de PO-Raad zitting in neemt.

 • Vanaf maandag 17 augustus gaan de leerlingen weer naar school. De leerlingen in regio Noord zijn volgende week als eerste aan de beurt. Scholen voor basis-, speciaal basis-, speciaal-, voortgezet speciaal- en voortgezet onderwijs starten het schooljaar volgens de protocollen die voor de vakantie zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Ook is er een handreiking gemaakt zodat scholen kunnen controleren of het ventilatiesysteem aan de gestelde eisen van het RIVM en het bouwbesluit voldoet. 

Pagina's