Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • het ministerie van VROM/WWI heeft subsidie beschikbaar gesteld voor energieneutraal bouwen. Deze subsidieregeling geldt ook voor schoolgebouwen. Deze subsidieregeling is bedoeld om bouwprojecten te...

  • We hebben een nieuw instrument toegevoegd aan de Toolbox: Met behulp van dit instrument is het mogelijk om te toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de...

  • Op donderdag 8 oktober 2009 organiseert 'Bouwstenen voor sociaal' in Lunteren de Kennismarkt Maatschappelijk vastgoed in de buurt. Het is de derde landelijke bijeenkomst die Bouwstenen voor sociaal...

  • Na alle kritiek op passend onderwijs zegt staatssecretaris Dijksma toe dat ze de onderwijsvernieuwing zal heroverwegen, zo meldt Trouw. Staatssecretaris Dijksma (onderwijs) is gezwicht voor alle...

  • In een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, wijzen de VO-raad, PO-Raad, WEC-Raad, MBO Raad en AOC Raad op aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van Passend onderwijs. De...

  • Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we...

  • De invoering van de functiemix brengt veel vragen met zich mee: Hoe komen de functies LA , LB en LC eruit te zien? Hoe beoordeel je welke leerkracht van het team een LB- of een LC-functie krijgt?...

  • Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs vier excursiedagen naar praktijkvoorbeelden die zich kenmerken door oplossingen op het gebied van...

  • Scholen die leraren de ruimte bieden om (verder) te professionaliseren op de werkplek maken kans op de Jos van Kemenade Award. Deze prijs wordt door het Ruud de Moor Centrum van de Open...

  • Scholen onderweg naar kwaliteitsverbetering Afgelopen dinsdag gaf staatssecretaris Sharon Dijksma het startsein voor de Taalbus op de Helen Parkhurstschool in Den Haag. De Taalbus maakt onderdeel...

Pagina's