Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In juni starten wij met een nieuw netwerk voor eenpitters. In nauw overleg met een aantal eenpitters hebben wij gekozen voor de volgende opzet: Wij gaan een netwerkstructuur opbouwen, waarbij we...

  • De regeling met de bedragen voor het komende schooljaar is door Cfi gepubliceerd (publicatie van 2 april 2009: CFI-online). Het lijkt alsof de GPL-bedragen allemaal lager zullen zijn komend jaar,...

  • Graag nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2009. De hoofdpunten van de vergadering zijn: de jaarstukken doelstellingen van de PO-Raad mogelijke inrichting van een...

  • Basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld kunnen subsidie ontvangen om gedurende vier jaar een zomerschool, weekendschool of verlengde schooldag aan te bieden. Een deel van de...

  • In het kader van het ondersteuningstraject bij de Agenda Focus op vroegschoolse educatie zijn twee nieuwe brochures uitgekomen. In opdracht van OCW voert Oberon dit ondersteuningstraject uit in...

  • De twee branche-organisaties PO-Raad en MOgroep (Welzijn, Kinderopvang en Maatschappelijke Dienstverlening)  hebben zich aangesloten bij “Bouwstenen voor sociaal”. Daarbij werken ze samen met de...

  • Bij de invoering van de motie van Aartsen Bos werd het speciaal onderwijs uitgesloten van de BSO-regeling, ondanks dat hier behoefte aan is. Het plan om binnenkort ook in het speciaal...

  • In de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) participeren de werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit het onderwijs en de kinderopvang en de ouderorganisaties. De werkgroep wil bijdragen aan...

  • Basisscholen kunnen tussen 1 januari en 28 februari 2009 plannen indienen voor projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen tot hogere prestaties. Het formulier ‘Aanvraag subsidie voor het...

  • Scholen uit het primair onderwijs kunnen deelnemen aan een rekenverbetertraject. Dit geldt voor scholen die rekenzwak zijn, maar ook voor scholen die het goed doen en nog beter willen worden. Het...

Pagina's