Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Bevoegde leraren in het primair onderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen om het eigen professionele niveau te verhogen, de vakkennis te verbreden of om zich te specialiseren....

  • Het kabinet heeft onlangs bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om scholen onder de 23 leerlingen in stand te kunnen houden. Het wetsontwerp regelt de bevoegdheid van de minister om...

  • Op 10 maart 2010 organiseert de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) het minicongres ‘Oudervriendelijk Bestuursverslag’. Tijdens dit evenement vindt ook de prijsuitreiking...

  • Muziek-en jongerenzender MTV/TMF meldt dat er personen actief zijn, die zich uitgeven voor medewerker of management van MTV/TMF. In die hoedanigheid bellen zij scholen. Deze telefoontjes hebben...

  • Rondom de begrotingsbehandelingen heeft de PO-Raad actie gevoerd om de bezuinigingen op het primair onderwijs van tafel te krijgen. Zoals u weet heeft dit, ondanks brede steun voor onze argumenten...

  • De PO-Raad en WEC-Raad hebben op verschillende plekken in het land ledenraadplegingen gehouden in het kader van de heroverweging Passend onderwijs. Tijdens die bijeenkomsten hebben beide raden het...

  • Het bericht dat de bekostiging van de basisscholen wordt verlaagd in verband met de bekostiging van het levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs heeft vragen opgeroepen (klik hier voor het...

  • De impulsregeling is dit schooljaar ingevoerd om scholen in gebieden die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te geven. De impulsregeling komt bovenop de...

  • In overeenstemming met het herstelplan van de ABP is vorig jaar per 1 juli de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen tijdelijk verhoogd met 1%. Deze verhoging vervalt per 1 januari 2010. De...

  • De lucht in schoolgebouwen bevat veel micro-organismen, allergenen, fijn stof en geurstoffen. Ventilatie verlaagt meestal de concentraties van deze factoren in de lucht. Maar juist de ventilatie in...

Pagina's