Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op dinsdag 26 januari organiseerde de PO-Raad en de WEC-Raad een conferentie als afsluiting van de ledenraadpleging Passend onderwijs die beide raden hebben gehouden. Als opening werden de...

  • Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen. In het kader van een proef wordt de toets in de regio’s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later...

  • Uit de jaarcijfers van 2008 blijkt dat schoolbesturen in het primair onderwijs voorzichtig investeren. Er is sprake van een klein exploitatie-overschot - minder dan 1% - dat te danken is aan...

  • De PO-Raad is onlangs met Twinning gestart. Twinning is het koppelen van zwakke/risicoscholen aan sterke/excellente scholen met behulp van een ervaren externe adviseur. Door de samenwerking krijgt...

  • Een opvallende trend is dat scholen gebouwen gaan huren bij woningbouwcorporaties. Steeds meer woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zien schoolgebouwen als interessante investering....

  • Onder grote belangstelling vond gisteren de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad plaats. In de ochtend ging de ALV in gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij werd in dit gesprek...

  • Vanavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs. Al eerder hebben wij aangegeven dat dit wetsvoorstel niet bijdraagt aan een oplossing voor de problematiek waar het...

  • Bevoegde leraren in het primair onderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen om het eigen professionele niveau te verhogen, de vakkennis te verbreden of om zich te specialiseren....

  • Het kabinet heeft onlangs bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om scholen onder de 23 leerlingen in stand te kunnen houden. Het wetsontwerp regelt de bevoegdheid van de minister om...

  • Op 10 maart 2010 organiseert de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) het minicongres ‘Oudervriendelijk Bestuursverslag’. Tijdens dit evenement vindt ook de prijsuitreiking...

Pagina's