Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De instrumenten voor de berekening van alleen de Londo-vergoeding voor 2010 voor de basisschool resp. de SBO zijn gereed. U kunt ze vinden in de Toolbox 2010-2011 in de map basisschool resp....

  • De PO-Raad heeft de afgelopen maanden verschillende activiteiten ontwikkeld voor besturen van (zeer) zwakke scholen. Hiermee willen we de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen in het...

  • De voltallige KIA-coalitie, bestaande uit de PO-Raad en 27 andere organisaties uit de hele kennisketen, heeft een gezamenlijke brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamercommissies voor EZ en...

  • De PO-Raad is één van de twintig partners van Buurtalliantie, platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen. Van 24 tot en met 27 november vindt de Manifestatie Buurtalliantie plaats in...

  • De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft in een brief er bij de staatsecretaris op aangedrongen de uiterste termijn waarop aanvragen voor de 'Regeling verbetering binnenklimaat' te verlengen...

  • De PO-Raad en de WEC-Raad organiseren op 17 november een startconferentie Passend onderwijs voor de leden. In deze conferentie willen wij met u in gesprek over de uitkomst van de heroverweging...

  • In de eerdere publicatie (zie de publicatie van 18 juni 2009 op deze website) over de werkgeverslasten over 2008-2009 op basis van de definitieve GPL voor dat schooljaar is een fout gemaakt...

  • Op 7 oktober heeft de PO-Raad op uitnodiging van de Tweede Kamer haar standpunt ingebracht over het wetsvoorstel fusietoets. Dat standpunt is: het wetsvoorstel is contraproductief en overbodig. Het...

  • Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan scholen die innovatieve projecten ontwikkelen, die bijdragen aan het opvangen of tegengaan van het lerarentekort. Dit gebeurt onder de naam...

  • Uw scholenbouwproject kan in aanmerking komen voor begeleiding door het Servicecentrum Scholenbouw (SCS). Het SCS kan u helpen bij het afwegen van verschillende contractvormen, zodat u de...

Pagina's