Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad heeft samen met de AOC-Raad, MBO Raad, VO-raad en WEC Raad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met commentaar op de voorgestelde wijziging op de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT)....

  • Al bijna 100 schoolbesturen hebben tot nu toe hun jaarverslagen ingediend in reactie op onze oproep in het kader van het evenement Verantwoorden van Klasse(n). De beste jaarverslagen uit het...

  • De PO-Raad en het Verwey-Jonker Instituut nodigen besturen van scholen uit, die te maken hebben met maatschappelijke problematiek, te participeren in een nieuwe traject. Het doel van dit traject is...

  • Maandag 7 december heeft de HBO-raad een aantal kennisbases voor de lerarenopleidingen gepresenteerd. Voor de PABO’s zijn twee kennisbases ontwikkeld. Een kennisbasis voor rekenen en wiskunde en...

  • Door de economische crisis ziet het kabinet zich genoodzaakt te snijden in overheidsuitgaven. Inmiddels zijn verschillende werkgroepen aan het werk gezet om voorstellen voor te bereiden voor grote...

  • Onlangs heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor besturen die middelen toegekend hebben gekregen voor de versterking van de R&D functie binnen hun bestuur en scholen. De PO-Raad heeft dit...

  • Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om het premiepercentage van de verplicht verzekerden per 1 januari 2010 te wijzigen van 7,68% naar 7,56%. Het premiepercentage van de vrijwillig...

  • Onlangs heeft de PO-Raad een brief gestuurd aan de Directie Primair Onderwijs, met commentaar op de AMvB in verband met de wijziging groeiregeling. In het conceptbesluit wordt niet alleen op de...

  • De achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het akkoord over de verbetering van de arbeidspositie personeel primair onderwijs. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord definitief geworden....

  • Over 2008 heeft Hevo bv een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de exploitatie van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek hebben 198 basisscholen en 59 vo-scholen...

Pagina's