Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het kabinet besloot maandag tot een vergaande lockdown: ook de scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten. De bedoeling is dat scholen, net als bij de sluiting in maart, onder schooltijd wél de noodopvang gaan organiseren. Scholen treden in overleg met hun partner(s) bij de Kinderopvang en gemeente over opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen en de kwetsbare kinderen. Schoolteams gebruiken de drie dagen tot de kerstvakantie om afstandsonderwijs voor te bereiden.

  • In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

  • Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en onderzoek kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo. Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan.

  • In november hebben 28 scholen in het primair onderwijs hun deuren moeten sluiten vanwege het coronavirus, blijkt uit de eerste rapportage van het Meldpunt tijdelijke schoolsluiting van de Inspectie van het Onderwijs. In totaal kent het primair onderwijs 7358 vestigingen, het gaat daarmee om 0,4% van het aantal scholen. De meeste leerlingen die thuis zaten vanwege een schoolsluiting kregen onderwijs op afstand. Als fysiek onderwijs niet mogelijk is, wordt er door de meeste scholen extra aandacht besteedt aan leerlingen met een onderwijsachterstand en aan kinderen die thuis minder ondersteuning krijgen. Gemiddeld duurde een schoolsluiting vanwege het coronavirus in november 5,5 dagen in het primair onderwijs.

  • In 2025 wordt er een personeelstekort van 1439 fte verwacht, dit blijkt uit de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020. Dit tekort komt bovenop het huidige tekort aan leraren en directeuren. Hiermee is het verwachte tekort lager dan eerdere prognoses. Toch blijft een onverminderde aanpak van de tekorten broodnodig. Zowel kwantitatief als kwalitatief, gericht op een onderwijsarbeidsmarkt die op lange termijn meer in balans is. 

  • Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Daarom is een Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs - Gemeenten - Jeugdhulp ontwikkeld.

  • Groep 8-leerlingen kregen vorig jaar gemiddeld een lager schooladvies dan voorgaande jaren, wijzen nieuwe cijfers uit. Het wegvallen van de eindtoets is daar een belangrijke oorzaak van omdat met dat besluit de oorspronkelijke schooladviezen in één klap definitief waren. Onderwijsminister Slob benadrukt het belang van kansrijk adviseren voor leerlingen die komend jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Want ook zij dreigen slachtoffer te worden van de gevolgen van de coronacrisis.

  • Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider hoe beter de kwaliteit van het onderwijs. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert het beroep van schoolleider. Wat is in...

  • Stel, je zit op een feestje en krijgt de vraag wat je het afgelopen jaar bereikte in je werk dat je trots maakt. Het antwoord dat je dán geeft, zegt Bram van den Hoogen, is de kern van je jaarverslag. De afgelopen jaren nam hij het jaarverslag van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) totaal op de schop. Een inspirerend verhaal voor wie van zijn ‘jaarlijkse corvee’ af wil.

  • Naast een groot lerarentekort heeft het primair onderwijs te maken met een tekort aan directeuren en adjunct-directeuren. Steeds vaker zeggen betrokkenen dat dit te maken heeft met de erkenning, de autonomie en het salaris van de directeuren. In de CAO PO 2019-2020 is afgesproken om de functies van directeuren te actualiseren en herwaarderen. Veel schooldirecteuren zijn teleurgesteld over de uitkomsten hiervan, en ook schoolbesturen hebben vragen en bedenkingen. Daarom is het belangrijk om met elkaar goed te kijken naar wat er precies aan de hand is, hoe dat is gekomen en wat we eraan kunnen doen.

Pagina's