Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • LVC3 en LVC4 heten u op 25 en 26 november van harte welkom op het tweedaagse landelijke congres over speciaal onderwijs, cluster 3 en 4. op beide dagen kunt u een keuze maken uit meer dan 50...

  • Op 12 november jl. hebben de PO-Raad en de vakbonden hun inzet voor het cao-overleg aan elkaar kenbaar gemaakt in een zogeheten inzetbrief. Op 7 december 2010 worden de onderhandelingen over een...

  • Minister Van Bijsterveldt heeft haar waardering geuit voor de inzet van de sectorraden, zoals de PO-Raad. "De sectorraden dragen bij aan de kwaliteitsslag in het onderwijs en zijn waardevolle...

  • Er lijkt enige onduidelijkheid bij politici te bestaan over de financiering van de PO-Raad. De vereniging PO-Raad wil een transparante organisatie zijn en geeft daarom graag inzicht in de herkomst...

  • Op 20 januari 2011 vindt de vierde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) plaats in het NBC in Nieuwegein. Het is dé dag van gezamenlijke reflectie op uw lokaal onderwijs- en...

  • Gezien de grote groei van cluster4 in combinatie met Passend Onderwijs is er behoefte aan explicitering van expertise in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Waarin verschilt de...

  • De belangstelling voor het debat over de aangekondigde bezuinigen op Passend onderwijs, dinsdag 9 november in Nieuwspoort, was overweldigend. Vanuit het hele land waren belangstellenden gekomen om...

  • De Tweede Kamer spreekt waarschijnlijk op woensdag 10 november (van 10.15 tot 16.30 uur) en donderdag 11 november (vanaf 13.00 uur) over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

  • Het debat over de bezuinigingen op Passend onderwijs is live te volgen via www.nieuwspoort.nl (klik op het TV-icoon op de homepage om de live-stream te volgen). De belangstelling voor het debat...

  • De aangekondigde bezuinigingen op Passend onderwijs stuiten op veel onbegrip en grote uitvoeringsproblemen. De PO-Raad krijgt vanuit het hele land noodkreten opgestuurd en sommige schoolbesturen...

Pagina's