Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Goede samenwerking tussen sport- en onderwijsorganisaties is een voorwaarde voor een stimulerend lokaal sportbeleid. Met de handreiking ‘Sport Lokaal Samen’ in de hand gaan negentien Nederlandse...

  • Geïnteresseerden voor veldprojecten kunnen zich inschrijven tot 15 september 2010. Begin juni opende SLO de inschrijving voor de aanvragen 2011. Veldaanvragen zijn bedoeld om scholen,...

  • De Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer bracht op 10 september een bezoek aan De Schelp, een school voor Z.M.L.K. onderwijs in Haarlem. De PO-Raad is verheugd...

  • Eerder meldden wij u dat de wet ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ per 1 augustus 2010 van kracht is. In bijgaand artikel gaan we nader in op de gevolgen van de wetswijzigingen voor het primair...

  • Nu de wijzigingen van de premies per 1 augustus 2010 voor het ABP en VF/PF bekend zijn is het instrument Personele kosten PO 2010 geactualiseerd. Over de nullijn voor de overige premiewijzigingen...

  • Prinses Laurentien sprak woensdag 8 september tijdens de Dag van de Alfabetisering onder andere over de eerste resultaten van de taalverbetertrajecten. De PO-Raad is verheugd met het pleidooi van...

  • De PO-Raad is deze week door verschillende media gevraagd naar haar mening over het afschaffen van de vrije woensdagmiddag. Wij vinden het belangrijk dat scholen hun eigen keuze kunnen maken, die...

  • De uiterste datum waarop scholen en gemeenten de regeling “Regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010” mogen uitvoeren is uitgesteld tot september 2011, zo hebben we...

  • Het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van scholen kan u helpen (gratis) inzicht te krijgen in uw financiële prestaties én deze te toetsen aan collega’s. Vorig jaar gingen u ruim 250 scholen...

  • Gemeenten ontvangen vanaf 2011 geoormerkte middelen van het rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Het betreft hier grotendeels geld voor de voorschoolse educatie. De Ministerraad is...

Pagina's