Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Nu de wijzigingen van de premies per 1 augustus 2010 voor het ABP en VF/PF bekend zijn is het instrument Personele kosten PO 2010 geactualiseerd. Over de nullijn voor de overige premiewijzigingen...

  • Prinses Laurentien sprak woensdag 8 september tijdens de Dag van de Alfabetisering onder andere over de eerste resultaten van de taalverbetertrajecten. De PO-Raad is verheugd met het pleidooi van...

  • De PO-Raad is deze week door verschillende media gevraagd naar haar mening over het afschaffen van de vrije woensdagmiddag. Wij vinden het belangrijk dat scholen hun eigen keuze kunnen maken, die...

  • De uiterste datum waarop scholen en gemeenten de regeling “Regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010” mogen uitvoeren is uitgesteld tot september 2011, zo hebben we...

  • Het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van scholen kan u helpen (gratis) inzicht te krijgen in uw financiële prestaties én deze te toetsen aan collega’s. Vorig jaar gingen u ruim 250 scholen...

  • Gemeenten ontvangen vanaf 2011 geoormerkte middelen van het rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Het betreft hier grotendeels geld voor de voorschoolse educatie. De Ministerraad is...

  • Enkele scholen hebben melding gemaakt van acquisitiefraude. Graag waarschuwen we u voor deze vorm van oplichting. Scholen en schoolbesturen worden benaderd via de telefoon, voor bijvoorbeeld een...

  • Twee grote internationale onderzoeken zullen begin 2011 de prestaties van de Nederlandse basisschoolleerlingen op het gebied van taal en rekenen in kaart brengen. Op 16 augustus berichtten we al...

  • Tijdens de Week van de Alfabetisering kunnen kinderen in groep 5, 6, 7 of 8 meedoen met het nationale record voorlezen. Met 15 duizend kinderen wil de Stichting Lezen en Schrijven, 1 minuut lang,...

  • De PO-Raad ziet de brief van de Onderwijsraad aan de informateur van 17 augustus als steun in de rug van het primair onderwijs. In deze brief vraagt de Onderwijsraad namelijk aandacht voor twee...

Pagina's