Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad heeft samen met de WEC-Raad, VO-raad, MBO Raad en AOC Raad op 29 juni een nader uitgewerkt referentiekader naar de Tweede Kamer gestuurd. In februari heeft de Vaste Kamercommissie...

  • Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder de PO-Raad, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van...

  • De PO-Raad heeft samen met haar sociale partners haar ambitie voor het primair onderwijs voor de komende jaren onder de aandacht gebracht van de informateur. In een brief  vragen wij daarin van een...

  • Schoolbesturen hebben in het kader van de verantwoording, naast de jaarrekening op bestuursniveau, ook enkele kengetallen per school en/of bovenschools aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO,...

  • Het SBOwerkverband heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd: www.speciaalbasisonderwijs.nl . Aan de hand van thema’s en best practices laat deze nieuwe website zien dat het SBO een onmisbare...

  • Van de leraren in het primair onderwijs is 50 procent (zeer) tevreden over de fysieke werkomgeving. Voor de leraren in het voortgezet onderwijs geldt dat voor 44 procent. Leraren zijn ontevreden...

  • Het Landelijk steunpunt ZAT van het Nederlands Jeugdinstituut organiseert, in samenwerking met de PO-Raad, het Coördinatorennetwerk PO en de LBib/ab, voor de derde maal een landelijke conferentie...

  • Het RIVM is op zoek naar basisscholen die het digitale aanvraagformulier voor het vignet Gezonde School willen testen. Scholen die meedoen hoeven niet aan speciale eisen te voldoen. Uw school hoeft...

  • In de toolbox is een het instrument opgenomen voor de berekening van de groeiregeling basisscholen voor het schooljaar 2010-2011. Het betreft de berekening conform de nieuwe groeiregeling voor het...

  • Onlangs vond de bijeenkomst 'Geachte Formateur' plaats in Perscentrum Nieuwspoort. PO-Raad voorzitter Kete Kervezee riep bij de opening van de bijeenkomst de politiek op om de sector primair...

Pagina's