Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • 55 basisscholen in de regio’s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen doen mee aan de pilot verplaatsing Cito-Eindtoets. Op 29, 30 en 31 maart krijgen de leerlingen van groep 8 van deze scholen een...

  • Voorzitter PO-Raad Kete Kervezee heeft het boekje ‘Scholen maken het verschil. Allochtone leidinggevenden in het po’ overhandigd aan Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties...

  • Zoals al eerder bericht, is het ministerie van plan om per 1 augustus 2010 een tweetal bezuinigingen door te voeren. De eerste bezuiniging betreft de vermindering van de rugzak voor het SBO. De...

  • Vandaag werd op de negende editie van de driedaagse conferentie ‘Elke leerling telt’ in Lunteren voor het eerst ook een programma aangeboden voor bestuur en management. Bij de opening van dit...

  • Vandaag vindt de officiële oprichting van de Stichting van het Onderwijs plaats op de Haagse Hogeschool in aanwezigheid van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW), SER-voorzitter Alexander...

  • Vanaf volgende maand gaat de PO-Raad van start met de derde ronde regiobijeenkomsten voor eenpitters. Het hoofdthema van de bijeenkomsten is de nieuwe Code Goed bestuur PO, en wat dit betekent...

  • De schoolrapporten van de Cito eindtoets zijn ingrijpend veranderd. Het IC formulier (de IC tabel) bestaat niet meer, het B rapport ook niet. Daarvoor in de plaats zijn de formulieren ...

  • In de uitzending van 18 maart heeft het actualiteitenprogramma Nova aandacht besteed aan de vaak erbarmelijke huisvesting van scholen in het primair onderwijs. Het rapport 'Een fris alternatief...

  • Onlangs heeft Consument en Veiligheid de Risicomonitor voor basisscholen ontwikkeld. Hiermee is het eenvoudig om de fysieke veiligheid in kaart te brengen en te verbeteren. De PO-Raad ondersteunt...

  • De regelingen voor de bepaling van de huisvesting van de basisschool zijn in 2008 ingrijpend aangepast. Het gaat met name om een andere wijze van berekenen van het benodigde aantal vierkante meters...

Pagina's