Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft de aankondiging van de uitvraag naar de ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs naar schoolbesturen verstuurd. Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Er wordt ook een alternatieve manier aangereikt om in beeld te brengen of schoolgebouwen hieraan voldoen.

  • Honderden scholen en duizenden leerlingen werken op dit moment aan gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om extra aandacht te besteden aan leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs en hierdoor een achterstand hebben opgelopen. Het meest effectief tegen leerachterstanden lijken leerkrachtprofessionalisering en éen-op-één begeleiding.

  • Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat met de GGD’en onderzoeken of onderwijzend personeel voorrang kan krijgen bij het testen op corona. De Tweede Kamer heeft hiervoor vandaag een motie aangenomen. De Kamer schaart zich daarmee achter het pleidooi van de PO-Raad eerder deze week.

  • Carin Zandbergen is schoolbestuurder bij Xpect Primair, een bestuur met 25 katholieke basisscholen en ruim 8500 leerlingen in Tilburg. PO-Raad sprak haar over de noodzaak voor het versneld testen van leraren, waar de sectororganisatie voor heeft gepleit bij het kabinet. ,,Leraren moeten voor de klas staan en niet een paar dagen thuis zitten wachten op de uitslag van de coronatest.’’

  • Sinds oktober 2019 hebben onderwijsprofessionals die verbonden zijn aan het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs, een jaar lang gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. Nu, een klein jaar later, spreken de initiatiefnemers van dit pilotproject met enkele professionals die gebruik hebben gemaakt van de database. 

  • Ellen Voskuilen is bestuurder bij Zaan Primair, een bestuur met 22 scholen verspreid over heel Zaanstad. Over het pleidooi van de PO-Raad om onderwijspersoneel versneld te laten testen is ze duidelijk: ,,Er zijn momenteel geen invallers meer te krijgen. De huidige situatie is ondermijnend aan het leerproces.’’

  • De PO-Raad deed eerder deze week een pleidooi voor het versneld testen van onderwijspersoneel. De sector heeft grote problemen met het regelen van vervanging als leraren in afwachting van de uitslag thuis moeten blijven.  Arnold Jonk is bestuurder bij Samen tussen Amstel en IJ. Een bestuur voor openbaar primair onderwijs met 18 scholen in Amsterdam. ,,De combinatie van wachten op de test, wachten op de uitslag en collega’s die uit voorzorg in quarantaine moeten zet de continuïteit van onderwijs onder druk. Dit is geen spookverhaal, maar aan de orde van de dag op de Amsterdamse scholen.’’

  • Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het servicedocument Covid-19 gepubliceerd. Voor het veilig werken in de scholen blijven gewoon de protocollen gelden. Het servicedocument bevat aanvullende handvatten voor schoolbesturen over onder andere leerplicht, onderwijstijd en samenwerking met de GGD op het moment dat er zich besmettingen voordoen op school. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie uit het servicedocument.

  • Bijna 29.000 leerlingen in het primair onderwijs krijgen op dit moment extra begeleiding vanwege door de coronaperiode veroorzaakte achterstanden. Hun scholen vroegen hiervoor al voor de zomervakantie subsidie aan. Het is aan de scholen zelf een passend aanbod te verzorgen en ze maken dan ook verschillende keuzes. Proloog koos voor een zomerschool. We spraken directeur Onderwijs Ruerd Kuiper die zijn vijf-stappenplan deelt. Geïnspireerd? Je kunt nu zelf ook subsidie aanvragen.

  • Geef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet. Doordat de testcapaciteit beperkt is kan het nu soms twee tot vier dagen duren voordat een leraar die zich laat testen, bijvoorbeeld vanwege een lichte verkoudheid, de uitslag heeft. In die periode mag hij of zij niet naar school. Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.

Pagina's