Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Voor elke gewichtsleerling die op een vestiging in een impulsgebied zit, is eenmalig en alleen voor het schooljaar 2009-2010 een extra bedrag beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 211 per...

  • In een brief aan de PO-Raad laat minister Plasterk weten dat er geen aanleiding is voor sluiting van de scholen. Wel wijst de minister op het belang van preventie om besmetting te voorkomen door...

  • De PO-Raad is blij dat er eindelijk duidelijkheid is met betrekking tot BTW-vrijstelling bij detachering van onderwijzend personeel. De staatssecretaris van Financiën heeft hier onlangs de...

  • Staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer hebben geluisterd naar de kritiek van onder andere de PO-Raad. Voor de zomervakantie heeft de Tweede Kamer afgesproken dat er een heroverweging over...

  • Nu de bedragen van de bekostiging voor 2008-2009 definitief zijn vastgesteld, kunnen de instrumenten daarmee worden aangepast . Daarom zijn er nieuwe versies opgenomen van de modellen voor...

  • De PO-Raad en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) hebben een overeenkomst gesloten over de aansluiting van de reformatorische scholen bij de PO-Raad. Hiermee versterkt de sector...

  • De scholen in de regio Noord gaan weer open. Ze zullen mogelijk te maken krijgen met de Mexicaanse griep. Wat kunnen ze doen? Als u constateert dat een leerling op uw school griepverschijnselen...

  • Er is al veel aandacht voor een gezonde levensstijl voor leerlingen. Het schoolbestuur en de schoolleiding kunnen echter ook een rol spelen bij een gezonde levensstijl van werknemers. Het ongemak...

  • Het langverwachte rapport van de rijksbouwmeester over het binnenklimaat van de scholen is 13 juli jongstleden gepubliceerd. Het rapport is een reactie op de adviesaanvraag van het kabinet met...

  • De prijsbijstellingen voor de normbedragen uit de huisvestingsverordening onderwijshuisvesting 2009 zijn door de VNG bekendgemaakt. Voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing als gevolg van...

Pagina's