Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op maandag 11 mei jl organiseerde de AOb een discussiebijeenkomst over de spaarzin van de schoolbesturen in het PO en VO, onder de titel: Hoe rijk is mijn schoolbestuur? Sinds 2003 publiceert de...

  • Netwerkbureau Kinderopvang heeft onlangs een brochure gepubliceerd over overblijven. De brochure dient als inspiratie bij het opzetten van een goede overblijf. Het geeft richtlijnen en staat vol...

  • De PO-Raad kan nu de Toolbox beschikbaar stellen, die schoolbesturen kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Toolbox bevat rekenprogramma's die u bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van...

  • De nieuwe regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aanpassing van bestaande schoolgebouwen....

  • Scholen en schoolbesturen die willen fuseren moeten laten zien dat dit ook echt nodig is. De minister ziet de fusietoets als middel om meer grip te krijgen op de schaalvergroting in het onderwijs....

  • Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs is verplicht financiële kengetallen aan CFI te leveren (Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage 3). Dat geldt ook voor de...

  • Minister Plasterk neemt het voorstel van de 'commissie-Dijkgraaf' over en honoreert achttien voorstellen voor experimenteel onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee is in totaal 11...

  • In juni starten wij met een nieuw netwerk voor eenpitters. In nauw overleg met een aantal eenpitters hebben wij gekozen voor de volgende opzet: Wij gaan een netwerkstructuur opbouwen, waarbij we...

  • De regeling met de bedragen voor het komende schooljaar is door Cfi gepubliceerd (publicatie van 2 april 2009: CFI-online). Het lijkt alsof de GPL-bedragen allemaal lager zullen zijn komend jaar,...

  • Graag nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2009. De hoofdpunten van de vergadering zijn: de jaarstukken doelstellingen van de PO-Raad mogelijke inrichting van een...

Pagina's