Aan de slag met de banenafspraak

De PO-Raad heeft praktische informatie en tips op een rij gezet over de banenafspraak in het kader van de Participatiewet. De handreiking geeft algemene informatie over de banenafspraak, monitoring van de banenafspraak, financiële aspecten en het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

In het sociaal akkoord hebben partijen afgesproken dat het primair onderwijs 4.020 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking heeft gecreëerd in 2023 (ten opzichte van 1 januari 2013). Dit komt voor elk schoolbestuur overeen met 3,4% van de formatie van 1 januari 2013.

Schoolbesturen kunnen bij hun gemeente, UWV of het Werkgevers Servicepunt (WSP) informatie krijgen over de afspraken die in de arbeidsmarktregio zijn gemaakt. Het Werkgevers Servicepunt biedt tevens advies bij de werving en selectie van personeel.

De handreiking is nu nog in een conceptversie verschenen. Opmerkingen en vragen over de banenafspraak worden verwerkt in een definitieve versie.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 26 oktober 2015

Trefwoorden