Aan de slag met schoolzelfevaluatie en audits

Ruim 30 (bovenschoolse) medewerkers van schoolbesturen volgen op dit moment een scholing in auditing en visitatie via de PO-Raad. De scholing richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden benodigd bij het uitvoerenvan audits en visitaties. Waarom gaan bovenschoolse beleidsmedewerkers en schoolleiders hiervoor in de schoolbanken? En wat levert het hen op? Een verslag aan de hand van interviews met een aantal deelnemers.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 20 juni 2017