Aandacht voor een gezonde leefstijl op basisscholen

Gezond naar de basisschool

Met ingang van 1 november gaan 1200 kinderen in Zuid-Limburg vier jaar lang naar een ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’, dat meldt ScienceGuide. Het gaat hier om scholen met een langere lesdag en met veel ruimte voor gezonde voeding, sport en beweging en culturele activiteiten. Het idee hierachter is dat leerlingen die beter in hun vel zitten, beter presteren. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht gaan het project begeleiden en zullen data verzamelen over onder meer de gezondheidstoestand, sport- en cultuurdeelname, citoscores, opvoeding en de sociaal economische situatie van de ouders. In 2020 zullen de effecten worden bekendgemaakt.

Gezond gewicht

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang Convenant Gezond Gewicht. Het Convenant zet zich in om de trend in overgewicht en obesitas bij zowel kinderen als volwassenen om te buigen. In voortgangsrapportage wordt duidelijk dat het doel om in 2015 ten minste 75 gemeente te hebben die middels de JOGG-aanpak integraal en structureel inzetten op overgewichtbestrijding in 2014 al behaald is. Dat deze lokale aanpak succesvol is blijkt uit het voorbeeld van Dordrecht, waar voor het derde achtereenvolgende jaar een daling van het aantal kinderen met overwicht te bemerken valt in JOGG-wijken. Dit terwijl andere wijken juist een lichte stijging laten zien. Tot slot informeert de staatssecretaris de Kamer in de brief over de oprichting van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, die als opvolger van het Convenant Gezond Gewicht verder gaat met lokale inzet op een gezond gewicht voor de jeugd.

Rookvrije schoolterreinen

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat in het kader van een gezonde leefstijl ook extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van Rijn trekt daarin op met verschillende organisaties, waaronder de PO-Raad. Het aantal jongeren dat rookt moet namelijk omlaag en scholen hebben daarin een belangrijke taak omdat veel jongeren daar hun 1e sigaret opsteken, aldus Van Rijn.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 april 2015