Aandacht voor seksuele diversiteit zorgt voor veiligere school

Voorlichting, lessen in omgangsvormen en een training voor leraren dragen bij aan een betere accepteren van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhtb’s) op school. Dat blijkt uit de resultaten van een proef van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op zo’n 130 scholen in het primair en voortgezet onderwijs.  

De PO-Raad was betrokken bij de invulling van de pilots. In het rapport Anders in de klas is de pilot geëvalueerd. Het onderzoek vond plaats in 2012/’13.

Leerlingen hadden na de proef minder moeite met lhbt’s. Meer leerlingen voelden zich veilig in de klas en meer leerlingen hadden het gevoel er in de klas bij te horen. Scholen vonden het wel moeilijk om ouders bij de proef te betrekken. Ouderavonden werden slecht bezocht.

Aanleiding voor de proef

In 2012 zijn in het onderwijs de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit aangepast. Op deze manier wil de overheid aandacht voor dit onderwerp op school bevorderen en de sociale veiligheid van jonge lhtb’s. De aanpassing van de kerndoelen was voor de minister van OCW aanleiding om de pilot uit te voeren: in de twee hoogste groepen van het basisonderwijs en de twee eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. De proef vond plaats in de schooljaren 2012/’13 en 2013/’14.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 26 mei 2014

Nieuwscategorieën