‘Aandacht voor veiligheid op basisschool kan beter’

Met de veiligheid op scholen in het primair onderwijs is nog een en ander te winnen. Bijna de helft van de basisschooldirecteuren vindt dat er onvoldoende in veiligheid wordt geïnvesteerd, blijkt uit onderzoek van BHV.nl onder ongeveer driehonderd basisschooldirecteuren. Zo heeft een op de drie scholen geen preventiemedewerker en telt één op de tien schoolgebouwen een AED. Waar zo’n apparaat aanwezig is, wordt er in 45 procent van de gevallen nooit mee geoefend.

Weliswaar maakt veiligheid op de meeste scholen deel uit van het lesprogramma, op veertig procent van de scholen is dat nog niet het geval. Op vrijwel alle scholen zijn meerdere bedrijfshulpverleners die trainingen volgen en wordt ook geoefend met een vluchtplan.

Bijna alle scholen oefenen jaarlijks met een ontruiming van de school, hebben een EHBO verbanddoos in huis en brandpreventiemiddelen, zo blijkt verder uit het onderzoek. Volgens de directeuren weten voldoende mensen op school hoe ze die moeten gebruiken.  

De PO-Raad vindt het belangrijk dat op scholen voldoende aandacht is voor veiligheid. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en de aan hen toevertrouwde leerlingen. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 24 maart 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën