Aandacht voor zorgvuldigheid en kwaliteit bij wetsvoorstel Passend onderwijs van belang

De PO-Raad heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij kan instemmen met de uitgangspunten van de stelselwijziging Passend onderwijs. Wij blijven ons echter wel zorgen maken over een aantal condities en plaatsen derhalve een aantal kanttekeningen. Onder meer pleiten wij voor een zorgvuldige invoering en invoeringstermijnen. Tevens uiten wij onze zorgen over het verlies aan expertise en kwaliteit. Wij pleiten dan ook voor een monitor gedurende de implementatie van de stelselherziening waarbij aandacht is voor thuiszitters, leerling-resultaten, verlies aan expertise, ziekteverzuim en de veiligheid van leraren en leerlingen.

Naar verwachting zal de Tweede Kamer eind januari/begin februari debatteren over deze wetswijziging.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Nieuwscategorieën