Aandachtspunten Passend onderwijs

In een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, wijzen de VO-raad, PO-Raad, WEC-Raad, MBO Raad en AOC Raad op aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van Passend onderwijs. De Tweede Kamer houdt donderdag 25 juni een algemeen overleg over Passend onderwijs.

De sectorraden pleiten ervoor om bij Passend onderwijs de inhoudelijke discussie te voeren: het gaat om de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, niet om structuren. De raden vinden dat het wetgevingstraject de praktijk volgt en niet omgekeerd. Wij adviseren kaderstellende wetgeving in 2011, die het ‘wat’ regelt en niet het ‘hoe’.

Daarnaast is het voor de sectorraden noodzakelijk om te investeren in de leraar. Besturen zijn verantwoordelijk voor het personeel en daarmee voor (na)scholing. Er moet geen aparte lerarenbeurs Passend onderwijs komen. Tenslotte onderschrijven de raden de roep om transparantie over de besteding van de zorgmiddelen en zijn bereid om mee te werken aan transparantie, zonder dat die leidt tot teveel bureaucratie.

Klik om de volledige brief te lezen >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën