Aangepast toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht over het vernieuwde toezichtkader op het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van het toezichtkader opgenomen, dat vanaf dit schooljaar gehanteerd kan worden. Op aandringen van de PO-Raad is het nieuwe toezichtkader dit schooljaar nog niet volledig ingevoerd. Schoolbesturen in het speciaal onderwijs kunnen nog kiezen volgens welke indicatoren ze worden beoordeeld op het kwaliteitsaspect 'leerlingenzorg' (zie onderstaande link naar berichtgeving).

Laatst gewijzigd: 
maandag 24 september 2012

Nieuwscategorieën