Aangepaste personele bekostiging 2013-2014 en prijsbijstelling materiële instandhouding 2014

De regeling bekostiging 2013-2014 is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangepast in verband met de compensatie van de werkgeverslasten (conform de referentiesystematiek). Deze bedraagt over het kalenderjaar 2013 0,17%.

In tegenstelling met voorgaande jaren past OCW eerste de personele bekostiging 2013/2014 aan, om daarna de personele bekostiging 2012/2013 vast te stellen en af te ronden. Ook de personele bekostiging 2012/2013 word aangepast, want de compensatie voor gestegen werkgeverslasten voor het kalenderjaar 2013 heeft ook invloed op de laatste 7 maanden van dit schooljaar. De verwachting is dat OCW de personele bekostiging 2012/2013 in oktober 2013 definitief vaststelt.

Materiele bekostiging 2014

Wettelijk is vastgelegd dat de bekostiging voor de materiële instandhouding jaarlijks wordt aangepast op grond van de prijsontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de prijsmutatie netto- materiële overheidsconsumptie volgens de Macro Economische Verkenning (MEV).

De prijscompensatie wordt vastgesteld aan de hand van een bij wet vastgelegde systematiek. De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2014 zijn aangepast op basis van de volgende elementen:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in 2012,
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2013,
  • de verwachte prijsontwikkeling in 2014.

Dit heeft voor de materiële (Londo-)bekostiging van 2014 geresulteerd in een verhoging van1,41% ten opzichte van de bekostigingsbedragen van het jaar 2013.

Modellen

Als gevolg van de aangepaste bedragen zullen de (begrotings)modellen in de toolbox op korte termijn geleidelijk worden aangepast.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 19 september 2013

Nieuwscategorieën