Aangepaste regeling personele bekostiging 2014-2015 bekend

De aangepaste regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. Hiermee kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/Onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor het schooljaar 2014/2015. Onderstaand vindt u een toelichting waarin een overzicht wordt gegeven van hoe al de akkoorden zijn verwerkt in de bekostiging.

Wij hopen dat deze informatie u houvast biedt bij het toetsen van de gehanteerde aannames bij de begroting 2015 (en wellicht ook bij het aanpassen van de meerjarenbegroting) en het informeren van de verschillende betrokkenen binnen de schoolorganisatie. In dit kader vindt u onderstaand ook een model waarmee de personele bekostiging 2014-2015 conform de beschikking van 23 maart 2014 vergeleken kan worden met de nieuwe regeling personele bekostiging 2014-2015. Ook zijn de meerjarenbegrotingsmodellen in de toolbox aangepast met de nieuwe bekostigingsgegevens.

Mocht u naar aanleiding van de aangepaste regeling bekostiging 2014-2015 nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 februari 2015

Nieuwscategorieën