Aankondiging: Ledenbijeenkomst 30 januari 2014

Het bestuur van de PO-Raad nodigt de leden van harte uit voor een ledenbijeenkomst op 30 januari 2014. Tijdens de bijeenkomst staan drie majeure thema’s centraal:

Het advies ‘professionalisering van besturen in het primair onderwijs’ van de externe commissie Meurs is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2013 aangeboden aan het bestuur van de PO-Raad. Op 30 januari 2014 wil het bestuur met de leden in gesprek over de reactie op het rapport en, indien van toepassing, een plan van aanpak voor implementatie.

Op dit moment zijn de onderhandelingen over een sectoraal bestuursakkoord en een nieuwe cao nog gaande. Het bestuur zal u op 30 januari informeren over de stand van zaken en, indien van toepassing, de resultaten van de onderhandelingen met u bespreken.

De ledenbijeenkomst vindt plaats van 12.30 tot 15.30 uur in de regio Utrecht. Nadere informatie en de mogelijkheid om u aan te melden volgen zo spoedig mogelijk. Aansluitend aan de bijeenkomst vindt de Masterclass ‘Sturen op onderwijskwaliteit’ plaats. Deze start om 16.00 uur en er zijn maximaal veertig plaatsen beschikbaar voor de masterclass. Meer informatie over de masterclass vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën