Aankondiging: Regionale bijeenkomsten strategische beleidsagenda

De PO-Raad werkt aan een nieuwe strategische beleidsagenda 2014 - 2018. Die wordt in november aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. De beleidsagenda gaat in op vragen als: Waar moet het primair onderwijs over enkele jaren staan? Welke rol kunnen onderwijsbesturen daarbij spelen? En wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen doen?

De PO-Raad organiseert vijf regionale bijeenkomsten waarin schoolbesturen hierover kunnen meepraten. Met hun input kan de PO-Raad een betere en breed gedragen strategische beleidsagenda opstellen. Deze agenda vormt het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de PO-Raad de komende jaren.

Noteer de volgende data alvast in uw agenda en kom ook naar een van de bijeenkomsten:

  • 18 september                   regio Zuidoost (ochtend)
  • 23 september                   regio Noordwest (middag)
  • 24 september                   regio Midden (middag)
  • 27 september                   regio Zuidwest (middag)
  • 1 oktober                          regio Noord (middag)


Klik hier voor meer informatie over tijden en locaties.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 september 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën