Aanleveren financiële jaarcijfers 2011

De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

In de eerste twee jaren van de lumpsumfinanciering, gaven schoolbesturen in het primair onderwijs gezamenlijk minder geld uit dan dat zij dat jaar ontvingen. In 2008 was er echter al sprake van een licht negatief saldo (reguliere) baten en lasten. Dit verlies is in 2010 al opgelopen tot € 182 miljoen.

Vanuit het veld wordt aangegeven dat het resultaat voor 2011 weer negatief zal gaan uitvallen. Mede omdat de bezuinigingen die per schooljaar 2010/2011 zijn geëffectueerd, nog maar voor 5/12 in de jaarcijfers 2010 verwerkt zijn. Daarbij krijgt de PO-Raad steeds vaker van haar leden terug, dat de kosten veel harden stijgen dan de bekostiging. Het heeft schoolbesturen dan ook de grootste moeite gekost om de begroting voor 2012 sluitend te krijgen.

Om al in een veel eerder stadium zicht te krijgen op de ontwikkeling van het resultaat en de invloed daarvan op financiële situatie in het primair onderwijs, worden schoolbesturen gevraagd om hun financiële jaarcijfers 2011 en het begroot resultaat voor 2012 te versturen naar de PO-Raad. Graag ontvangen we de cijfers via bijgevoegd format. U kunt dit format per mail versturen naar r.goedhart@poraad.nl.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 26 april 2012

Nieuwscategorieën