Aanleveren financiële jaarcijfers 2012

De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2012 worden pas begin 2014 gepubliceerd. Net als vorig jaar, wil de PO-Raad graag in een veel eerder stadium zicht krijgen op de ontwikkeling van het resultaat en de invloed ervan op de financiële situatie van het primair onderwijs. Schoolbesturen wordt daarom gevraagd hun financiële jaarcijfers 2012 en het begroot resultaat over 2013 te versturen naar de PO-Raad.

De PO-Raad ontvangt de cijfers graag in het format zoals dit in de bijlage is beschreven. U kunt uw gegevens mailen naar Reinier Goedhart. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 17 juni 2013

Nieuwscategorieën