Aanmelding aanvraag SLOA-middelen geopend

De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit voorstellen te formuleren om samen met hun scholen te werken aan het versterken van de R&D functie binnen de organisatie. Op basis van de ervaringen die in 2009 zijn opgedaan heeft de PO-Raad besloten de SLOA-middelen ook in 2010 via een regeling beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen*.

De PO-Raad heeft er voor het jaar 2010 voor gekozen geen inhoudelijke thema’s te benoemen. Besturen kunnen allerlei voorstellen voor projecten indienen, die de R&D functie binnen het bestuur en de rest van de organisatie versterken. Het is wel van belang dat het project een directe relatie heeft met het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Aanvragen die geen relatie hebben met het primair proces worden niet gehonoreerd. De aanmelding dient uiterlijk 1 juni door de PO-Raad ontvangen te zijn.

Meer informatie over de procedure rond de aanmelding vindt u in de bijlagen

Procedure en voorwaarden (pdf)

Toelichting procedure (pdf)

Format aanmelding (MS Word)


Links:

SLOA-projecten 2009 >>

Naar dossier SLOA >>

 

*Bijgevoegde regeling is van toepassing onder voorbehoud van definitieve toekenning van de middelen door OCW.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën