Aanmelding 'excellente school' geopend

Van maandag 4 juni tot en met vrijdag 20 juli kunnen basisscholen zich aanmelden voor het predicaat 'excellente school'.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, kunnen vanaf dit najaar het predicaat 'excellente school' krijgen. De PO-Raad volgt dit traject positief kritisch, maar blijft er continu op hameren dat het predicaat niet alleen afhankelijk mag zijn van hoge opbrengsten. Een excellente school is immers iets anders dan een school met excellente leerlingen. Het gaat erom op welke manier de school bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen.

De onafhankelijke jury onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van Wieringen heeft beoordelingscriteria opgesteld. Aan de hand daarvan maakt zij een eerste selectie van scholen. Deze worden uitgenodigd om in september een korte presentatie te houden voor de jury. De scholen die daarna opnieuw door de selectie van de jury komen, krijgen bezoek van de jury. Na de schoolbezoeken draagt de jury de scholen die zij het predicaat 'excellent school' wil verlenen voor aan de minister. De jury streeft ernaar om dat in de loop van november 2012 te doen.

Dit jaar kunnen alleen reguliere basisscholen en scholen voor vmbo, havo en/of vwo zich aanmelden voor het predicaat 'excellente school'. Scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen vanaf komend jaar meedingen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 4 juni 2012

Nieuwscategorieën