Aanmelding Jos van Kemenade Award: sluiting 1 juni 2010

Biedt uw school, groep scholen of een lerarenteam binnen een school leraren de ruimte (verder) te professionaliseren op de werkplek? En doet u dit op een dusdanig innovatieve en doeltreffende manier dat het bijdraagt aan de kwaliteitsontwikkeling van leraren? Geef u dan uiterlijk 1 juni 2010 op voor de verkiezing van de De Jos van Kemenade Award.

Voor de Jos van Kemenade Award kunnen scholen, instellingen en lerarenteams binnen scholen zich kandidaat stellen of worden voorgedragen door deskundigen uit het onderwijsveld. De Jos van Kemenade Award wordt toegekend aan een concreet project of structureel initiatief waarbij sprake is van een excellent leerklimaat voor het professionaliseren van leraren op de werkplek. Het project draagt op een innovatieve en doeltreffende manier bij aan de kwaliteitsontwikkeling van leraren. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de Nationale OnderwijsWeek van 4 tot 8 oktober.

Aanmelden/Meer informatie >>

 

Ondersteuning bij de professionalisering
De Jos van Kemenade award wordt georganiseerd door Het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Deze organisatie biedt scholen en groepen leraren ondersteuning bij de professionalisering van lerarenteams. Aanvragen voor (gratis) ondersteuning in 2011 moeten uiterlijk 28 mei 2010 ingediend zijn bij het Ruud de Moor Centrum (RdMC).

Het RdMC is het kennis- en expertisecentrum voor de professionalisering van leraren op de werkplek in het po, vo, mbo en lerarenopleidingen. Dit jaar (2010) ondersteunt het centrum 32 professionaliseringsprojecten waarbij ruim 1.650 docenten in ruim 250 scholen direct betrokken zijn. De voorwaarden, procedure en aanvraagformulieren voor één- en meerjarige aanvragen zijn te raadplegen op www.rdmc.ou.nl.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën