Aanpassing Wetsvoorstel Instandhoudingsnorm

Op basis van het advies van de Raad van State wordt een wetsvoorstel over de wijziging van de Instandhoudingsnorm herschreven. Het is de bedoeling om de termijn waarvoor de normen gelden te verlagen van 5 naar 3 jaar. Daarmee wordt bereikt dat de opheffingstermijn en de termijn waarvoor de opheffingsnormen gelden gelijkgetrokken worden. Bijkomend voordeel kan zijn dat de vaststelling van de stichting en instandhoudingnormen sneller worden aangepast aan de bevolkingsontwikkelingen.

Het oude voorstel was om de periode dat een school onder de voor die gemeente geldende opheffingsnorm mag blijven bestaan te verhogen van 3 naar 5 jaar. Het was de bedoeling de opheffingstermijn en de termijn waarvoor de opheffingsnormen gelden gelijk te trekken. Elke 5 jaar immers stelt de minister voor alle gemeenten nieuwe opheffingsnormen en stichtingsnormen vast. Als gevolg van de krimp zou het verschil van 3 en 5 jaar ertoe kunnen leiden dat een school die na 3 jaar daadwerkelijk de deuren zou moeten sluiten, dat niet had hoeven te doen indien beide termijnen gelijk zouden zijn. Door de krimp is immers de kans vrij groot dat de nieuwe opheffingsnorm lager zou uitvallen dan de oude norm. In zo'n geval zou het dan kunnen voorkomen dat de school onder de nieuwe (en dus lagere) norm in stand had kunnen blijven, toch moet worden gesloten.

Overigens moet de minister voor 2013 nieuwe normen voor de komende jaren vaststellen. Zodra deze bekend zijn, zullen wij die ook publiceren.

Laatst gewijzigd: 
maandag 22 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën