Aansluiting reformatorisch onderwijs

De PO-Raad en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) hebben een overeenkomst gesloten over de aansluiting van de reformatorische scholen bij de PO-Raad. Hiermee versterkt de sector primair onderwijs haar positie.

Op donderdag 13 augustus tekenden Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad) en Henk Vos (directeur VGS) een overeenkomst over de aansluiting van de leden van de VGS bij de PO-Raad. Kervezee en Vos zijn zeer verheugd over de regeling en benadrukken het belang van gezamenlijkheid binnen het primair onderwijs.

De leden van de VGS hebben een eigen CAO, omdat zij een integrale naleving van de landelijke CAO-PO in strijd achten met de levensbeschouwelijke grondslag van de scholen. Door de overeenkomst kunnen de betreffende onderwijsbesturen zich aansluiten bij de PO-Raad zonder de verplichting tot integrale naleving.

De PO-Raad en de VGS onderschrijven het belang van de rol die de PO-Raad speelt als spreekbuis voor de gehele sector. Daarvoor is het nodig dat de PO-Raad kan steunen op een zo breed mogelijk draagvlak. Daarnaast is het voor alle onderwijsbesturen belangrijk om binnen de PO-Raad te kunnen meepraten over de onderwerpen die belangrijk zijn in het primair onderwijs.

Klik hier voor het getekende convenant (PDF).

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën