Aantal ongelukken tijdens gymles stijgt

Na een periode van daling van het aantal ongelukken zijn de laatste jaren de ongelukken aan het stijgen. Mogelijke oorzaken van de stijgende trends in het bewegingsonderwijs zijn: groepsgrootte van het aantal leerlingen dat les krijgt; geschiktheid van de accommodaties en de goede staat van de toestellen om het onderwijs te geven; het gedrag van de leerlingen. Verder vraagt Stichting Consument en Veiligheid zich af of het onderwijs in voldoende mate gericht is op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig hebben om veilig te bewegen of te sporten.

Het merendeel van de ongelukken gebeurde in de gymzaal of een sporthal. Eén op de tien op een sportveld. Zes van de tien leerlingen hebben letsel opgelopen door een val. Bijvoorbeeld een val van hoogte uit de ringen, van een wandrek of een val in de vaart van het spel tijdens balspellen. Polsfracturen en fracturen aan de onderarm komen in het primair onderwijs meer voor. In het voortgezet onderwijs is sprake van meer enkel distorsies. 

Om de stijgende trend te keren werken de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Consument en Veiligheid samen bij het verbeteren van de veiligheid tijdens bewegingsonderwijs. Voor scholen zijn sinds kort praktische handleidingen gratis beschikbaar, waarmee systematisch aandacht kan worden gegeven aan bijvoorbeeld het gedrag van de leerling, de accommodatie waar de lessen worden gegeven en het gebruik en onderhoud van de toestellen. Daarnaast worden in het kader van de campagne Kinderveiligheid van Consument en Veiligheid valclinics ontwikkeld, die in de tweede helft van dit jaar beschikbaar zijn voor lessen bewegingsonderwijs in het primair onderwijs


Bron: Consument en Veiligheid

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën