Aantal zeer zwakke scholen opnieuw fors lager

Het aantal zeer zwakke scholen is opnieuw fors gedaald. Aan het begin van 2010 waren er nog rond de 100 zeer zwakke scholen in het primair onderwijs in Nederland. Op 1 januari 2011 staan er nog 49 scholen op de lijst van de Inspectie van het Onderwijs.

In de afgelopen maanden liep het aantal zeer zwakke scholen al flink terug, maar 49 is een laagterecord. Scholen doen hun uiterste best zo snel mogelijk de kwaliteitsproblemen op te lossen en dit blijkt steeds vaker te lukken: Scholen zijn veel sneller dan voorheen af van het predicaat ‘zeer zwak’ en er komen minder nieuwe zeer zwakke scholen bij.

Goed worden en goed blijven
Het ministerie van OCW heeft het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen al een aantal jaren als speerpunt. De PO-Raad geeft vanuit het programma Goed worden en goed blijven ondersteuning aan (schoolbesturen van) zwakke en zeer zwakke scholen. Dat gebeurt onder andere door het uitvoeren van verdiepende analyses die een antwoord geven op de vraag waarom de school (zeer) zwak is geworden en wat er op de school moet gebeuren. Daarnaast zijn besturen door de activiteiten rond Vroegsignaleringveel meer dan voorheen alert op kwaliteitsproblemen, waardoor er eerder actie wordt ondernomen om te voorkomen dat een van hun scholen (zeer) zwak wordt.

De activiteiten van ‘Goed worden en goed blijven’ en de activiteiten van de Vliegende Brigade van OCW, die ondersteuning biedt bij het verbeterproces, hebben meegewerkt aan het verlagen van het aantal zeer zwakke scholen. Ook in 2011 blijft de sector werken aan verdere terugdringing van zeer zwakke scholen.

Meer informatie 'Goed worden, goed blijven' >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën