Aantal zwakke scholen verder gedaald

Het aantal (zeer) zwakke scholen is volgens de Inspectie van het Onderwijs het vorig schooljaar verder gedaald. Met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs was er sprake van een duidelijke verbetering.

Het aantal scholen met basiskwaliteit was op 1 september 2014 gestegen naar 95,3%, 4,3 procentpunt meer dan een jaar eerder. In het basisonderwijs bleef 97,8 procent van de scholen voldoende. In deze sector heeft zich volgens de Inspectie in voorgaande jaren al een sterke stijging van de kwaliteit voorgedaan.

De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot effect gehad. Het aantal scholen dat aan de basiseisen van de inspectie voldoet is sterk gestegen. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een (zeer) zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Sinds 2009 - toen de PO-Raad startte met het programma Goed worden en goed blijven, om besturen van (zeer) zwakke scholen te ondersteunen - is het aantal basisscholen met basiskwaliteit gestegen met 8,4 procentpunt (van 89,4% naar 97,8%). In het (voortgezet) speciaal onderwijs is in dezelfde periode sprake van een stijging van bijna 25 procentpunt (van 70,4% naar 95,3%).

Bijeenkomsten risicoscholen in 2015

Om ook in 2015 de stijgende lijn voort te zetten, organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad in maart 2015 weer drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt om (zeer) zwak te worden. De bijeenkomst biedt aanknopingspunten om de kwaliteit te verbeteren vanuit het perspectief van verschillende rollen in de organisatie: bestuurders, schoolleiders, IB-ers en taal-en rekencoördinatoren.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 augustus 2018

Nieuwscategorieën