Aanvraag aanvullende bekostiging Passend onderwijs voor 1 oktober

Samenwerkingsverbanden (in oprichting) kunnen vanaf heden extra middelen aanvragen voor de invoering van passend onderwijs. De samenwerkende scholen kunnen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen. Deze regeling is een vervolg op de huidige “10 euroregeling.” De aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober  2012 door DUO zijn ontvangen. De samenwerkingsverbanden kunnen het geld in november 2012 verwachten.

Eerder is besloten dat de bezuiniging van 300 miljoen op de stelselherziening passend onderwijs niet door gaat. Ook is besloten tot een extra voorbereidingsjaar (2012-2013). De samenwerkingsverbanden i.o.  hebben hierdoor twee schooljaren om passend onderwijs zowel inhoudelijk als organisatorisch vorm te geven. Hiertoe wordt gevraagd een inhoudelijke werkagenda op te stellen waarin activiteiten en mijlpalen  worden beschreven om de invoering   van passend onderwijs inhoudelijk en tijdig te realiseren.

De PO-Raad heeft in het overleg met OCW aangegeven dat de termijn voor de aanvraag erg krap bemeten is. Anderzijds biedt het samenwerkingsverbanden i.o. de mogelijkheid om al dit najaar over de middelen te beschikken. Het bevoegd gezag van de contactschool van het nieuwe samenwerkingsverband i.o. dient hiertoe het aanvraagformulier in te vullenen op te sturen naar DUO.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 augustus 2012

Nieuwscategorieën