Aanvraag middelen versterking R&D

In 2009 heeft de PO-Raad zeggenschap gekregen over de besteding van een deel van de middelen bestemd voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs, de zogenoemde SLOA-middelen. De PO-Raad wil hiermee de onderzoek- en ontwikkelfunctie in de sector versterken.

U kunt als bestuur gebruikmaken van een deel van deze middelen. Een belangrijke voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de middelen is dat zij gebruikt worden om de onderzoek en ontwikkelfunctie binnen uw bestuur en uw scholen te versterken en om de kennis en expertise die u hierbij opdoet te delen met collega schoolbesturen.

In de bijlagen treft u het format en de voorwaarden voor een eventuele aanvraag. Ook is overige aanvullende informatie als bijlage toegevoegd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anje Margreet Woltjer.

Format aanmelding (PDF) >>
Format aanmelding (Word) >>
Voorwaarden SLOA
  >>
Extra informatie >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën