Aanvraagperiode regionale onderwijsarbeidsmarktprojecten verlengd

Tot 1 november 2011 kunnen regionale platforms in het primair onderwijs, die nog geen goedgekeurde projectaanvraag hebben ingediend, een aanvraag voor een project indienen bij het SBO. Per project is, op basis van co-financiering, maximaal 50.000 euro beschikbaar. Centraal staat de ontwikkeling van regionale instrumenten, c.q. het investeren in duurzame producten die vaker kunnen worden ingezet. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid in de regio:

  1. Arbeidsmarkt (tekorten en krimp)
  2. Professionalisering op alle niveaus
  3. Optimale inzet en behoud personeel


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SBO-regiocoördinator van uw platform of met de PO-Raad.

Brief SBO over verlenging aanvraagperiode >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën