Aanvragen Europees Sociaal Fonds voor arbeidstoeleiding voortgezet speciaal onderwijs

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geschreven over de aanvragen voor het Europees Sociaal Fonds in verband met arbeidstoeleiding. In deze brief geeft het ministerie uitleg over de nieuwe wijze van aanvragen via centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. De brief is daarom niet alleen aan de scholen en schoolbesturen verstuurd, maar ook aan deze centrumgemeenten.

De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio zal naar verwachting op korte termijn alle PRO- en VSO scholen uitnodigen om te bespreken op welke wijze de subsidie het beste kan worden besteed . Naar verwachting wordt in april 2014 een eerste aanvraagtijdvak opengesteld.

Inmiddels werkt het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) aan het opstellen van een soort "menukaart", waarin eenvoudig te verantwoorden instrumenten en methoden voor arbeidstoeleiding beschreven zullen worden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 november 2013

Nieuwscategorieën