Aanvragen extra ondersteuning Gezonde School overtreft beschikbaar budget

Veel scholen hebben extra ondersteuning aangevraagd om met Gezonde School aan de slag te gaan. Gezondheid is duidelijk een onderwerp dat leeft. Maar het aantal aanvragen is groter dan het beschikbare budget, zo blijkt uit de eerste berekeningen op basis van de aanvragen. Dit betekent dat helaas niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De grote hoeveelheid aanvragen laat zien dat scholen behoefte hebben om structureel aandacht te besteden aan gezondheid op school. In totaal deden 1.775 scholen een aanvraag: 1.398 uit het primair onderwijs (po), 324 uit het voortgezet onderwijs (vo) en 53 uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Selectie en prioritering

De komende weken vindt verdere selectie en prioritering plaats van scholen die een aanvraag hebben gedaan. Alle scholen horen half mei of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De selectie en prioritering zijn onder meer gebaseerd op de verdeling van de aanvragen over de schooltypes (po, vo en mbo). De scholen voeren de activiteiten in het schooljaar 2015-2016 uit.

Ondersteuningsaanbod

Dit ondersteuningsaanbod (2015) is mogelijk gemaakt door extra financiering van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitvoering is belegd bij het RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 15 april 2015

Nieuwscategorieën