Aanvullingen gevraagd voor inventarisatie (les)observatie-instrumenten

De PO-Raad gaat de inventarisatie van (les)observatie-instrumenten voor het primair onderwijs actualiseren. Hebt u aanvullende informatie over bepaalde instrumenten of weet u een instrument dat niet mag ontbreken, geef het voor 1 maart door aan Lizette Schoenmaker.

In 2016 publiceerde de PO-Raad de ‘Wijzer over Zien en Kijken' (zie Toolbox Observatie-instrumenten). Hierin staan ruim 30 (les)observatie-instrumenten opgenomen. De PO-Raad heeft besloten deze te actualiseren en aan te vullen. Een up-to-date-versie geeft schoolbesturen een zo goed mogelijk inzicht in de beschikbare instrumenten. Daarnaast bevordert de PO-Raad hiermee ook de kwaliteit van de instrumenten.

Beproefd instrument

Uit de eerdere inventarisatie bleek dat veel instrumenten zijn gebaseerd op – in meer of mindere mate - gevalideerde bronnen, maar zelf zijn de instrumenten niet altijd gevalideerd. Het Kohnstamm Instituut heeft op verzoek van de PO-Raad een toetsingskader ontwikkeld. Daarin wordt geconcretiseerd wat onder de term ‘beproefd observatie-instrument’ wordt verstaan.  In de geactualiseerde versie vragen wij ontwikkelaars ook in te gaan op de manier waarop zij zorgdragen voor een dergelijk beproefd instrument.  

We verwachten dat de nieuwe inventarisatie uiterlijk in april beschikbaar is via deze website.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 februari 2018