Aanwezigheid voorzieningen geen invloed op leefbaarheid in krimpgebied

De directe aanwezigheid van voorzieningen op het platteland van Noord-Groningen is geen voorwaarde voor de leefbaarheid aldaar. De bereikbaarheid van de dorpen en aanwezigheid van een hechte gemeenschap zijn dat echter wel. Dit is de hoofdconclusie uit het onderzoek ‘Leven in de leegte. Leefbaarheid in Noord-Groningen anno 2010', uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau CAB. De vraag in het onderzoek is of het verdwijnen van voorzieningen het voortbestaan van kleine dorpen en de leefbaarheid in gevaar zou brengen. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Sociale factoren zijn van invloed op leefbaarheid
Het blijkt dat fysieke factoren als voorzieningen anno nu niet van invloed zijn op leefbaarheid. Sociale factoren zijn dat echter wel. Hiermee worden de contacten in de buurt bedoeld, een hechte gemeenschap in de woonplaats en het ondernemen van activiteiten in de omgeving zoals vrijwilligerswerk, lidmaatschap van een vereniging, actief zijn in de gemeentepolitiek en het ontmoeten van mensen in losse verbanden.

Lees meer (KEI) >> 
Rapport ‘Leven in de leegte’ >>  
PO-Raad over krimp >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën