Absolute nullijn loonbijstelling voor 2010

De voorjaarsnota 2010 van het huidige demissionaire kabinet is net uit. Daarin is opgenomen dat voor de arbeidsvoorwaarden voor de overheids- en onderwijssector het budget voor de loonbijstelling 2010 van 822,6 miljoen wordt ingezet voor de dekking van de financiële problematiek van de rijksbegroting. De door de Tweede Kamer aangenomen motie om wel tot loonbijstelling voor de publieke sector over te gaan wordt dus niet uitgevoerd. De reactie van de Tweede Kamer hierop zal ongetwijfeld nog volgen.

Zelfs de premiemutaties die in het referentiemodel zouden leiden tot een compensatie van ongeveer 0,3% blijven nu achterwege. Dat betekent dat zonder de gebruikelijke aanpassing de werkgeverslasten vanaf 1 januari 2010 met 0,3% zijn verhoogd.

Ook de prijsbijstelling wordt in principe achterwege gelaten. Maar gelukkig is in de wetten WPO en WEC vastgelegd dat de prijscompensatie moet worden toegekend en daardoor wordt het wel toegekend. De voorjaarsnota vermeldt daarover:

‘De prijsbijstelling tranche 2010 wordt in 2010 niet uitgekeerd. OCW is wettelijk verplicht om aan een aantal sectoren wel prijsbijstelling uit te keren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, ontvangt OCW in 2010 incidenteel 30 mln., dit bedrag komt ten laste van VWS.’

Omstreeks 1 oktober 2010 wordt duidelijk met welk percentage de bekostiging MI (Londo) wordt verhoogd.

Voorjaarsnota 2010 (pdf)

Verticale toelichting voorjaarsnota 2010 (pdf)

Meer informatie: Reinier Goedhart

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën