Actieplan voor ZZS-scholen

Staatssecretaris Dijksma (OCW) neemt extra maatregelen om het aantal zeer zwakke scholen in het basisonderwijs drastisch te verminderen. Zwakke scholen krijgen steun van sterke scholen en er komt scherper toezicht.
Staatssecretaris Dijksma heeft het actieplan aan de Tweede Kamer aangeboden. De aanpak van zeer zwakke scholen is een onderdeel van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Op 1 november 2007 waren er 95 zeer zwakke scholen. De doelstelling is dat dit aantal in 2011 met de helft is teruggebracht. Staatssecretaris Dijksma neemt in het actieplan aanvullende maatregelen.

Betrokkenheid PO-Raad
de PO-Raad is nauw betrokken bij de maatregelen die de staatssecretaris neemt. De staatssecretaris heeft de PO-Raad gevraagd een plan te maken om besturen en schoolleiding van zwakke en zeer zwakke scholen te versterken. Zij krijgen hulp van analyseteams om het onderwijs snel te verbeteren. Ook krijgen schoolleiders ondersteuning van sterke scholen, om te voorkomen dat een risicoschool verder afzakt.

De PO Raad wil in 2009, voortbouwend op eerdere activiteiten van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie, een aantal activiteiten uitvoeren die besturen van zeer zwakke basisscholen kunnen helpen. Deze activiteiten hebben als doelstelling:

  • Het minimaliseren van de periode dat een basisschool zeer zwak functioneert.
  • Het verminderen van het aantal zeer zwakke basisscholen door te voorkomen dat zwakke scholen zeer zwak worden en bevorderen dat goede scholen ook goed blijven.
Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën