Actieprogramma Sport en Bewegen in de Buurt

De Taskforce belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt heeft elf actiepunten geformuleerd waarmee ministerie, gemeenten, sportsector, onderwijs en andere domeinen aan de slag kunnen om sport in de buurt te bevorderen. De actiepunten richten zich op het wegnemen van belemmeringen die kansrijke verbindingen tussen sport en andere sectoren in de weg staan. De Taskforce heeft deze belemmeringen in kaart gebracht, in opdracht van Minister Schippers (VWS).

Concrete handvatten

Om de waarde van sport optimaal te benutten, is het belangrijk dat lokaal meer slimme en kansrijke verbindingen tussen sport, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven tot stand komen. De actiepunten bieden daarvoor concrete handvatten.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=rT_GYPh0yMA&feature=youtu.be width:430 height:300]

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

Basisscholen vervullen een centrale positie in de wijk en de bredeschoolontwikkeling biedt kansen voor een groter en beter sport- en beweegaanbod in de buurt. Van belang is bijvoorbeeld dat scholen afspraken maken over beschikbaarheid en toegang van het terrein na schooltijd. Vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) worden scholen in het po, vo en mbo komende jaren gestimuleerd om werk te maken van een 'gezonde leeromgeving'. Het doel is een groter en beter aanbod aan sport en bewegen in en rondom de school.

De minister zal op korte termijn een brief naar de kamer te sturen, waarin de aanbevelingen van de Taskforce zijn opgenomen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 29 januari 2013

Nieuwscategorieën