Advies denktank: Ieder kind moet kunnen excelleren

Het onderwijsaanbod moet zo breed en passend mogelijk zijn zodat het talent van álle kinderen kan worden ontplooid en zij kunnen excelleren. Dat is de strekking van het advies ‘Passend onderwijs boven de streep; over excelleren in het primair onderwijs’ van de denktank excellentiebevordering. Het advies werd deze week aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

De denktank, onder leiding van Hans Adriaansens (voorzitter leading expert Sirius programma), vindt het belangrijk dat excellentie niet is voorbehouden aan een kleine groep hoogvliegers. Excelleren gaat niet alleen om cognitieve prestaties, vindt de denktank daarbij, maar ook om vakoverstijgende vaardigheden als creativiteit, probleemoplossing en vakken en vaardigheden die vaak minder goed zichtbaar zijn. Die prestaties van leerlingen moeten inzichtelijk worden gemaakt, adviseert de denktank.  

Flexibel onderwijsaanbod

Kinderen zijn verschillend en dat vraagt om een flexibeler onderwijsaanbod, betoogt de denktank verder. Dat stelt eisen aan de school (visievorming, schoolorganisatie, partnerschap met externe partijen), maar ook aan de overheid. De denktank adviseert de overheid daarnaast scholen de ruimte te geven om die eigen visie te ontwikkelen en het onderwijs te geven dat hierbij hoort. De Inspectie van het Onderwijs moet meer vertrouwen hebben in scholen die het goed doen. Dat kan door meer terug te treden in hun toezicht.

Innovatiefonds

De denktank pleit ook voor een door scholen zelf opgericht innovatiefonds. Daarmee kunnen zij en hun leraren elkaar stimuleren tot verbeteringen en innovaties te komen.

Het advies vloeit voort uit een oproep die staatssecretaris Dekker in september 2013 deed om in het primair en voortgezet onderwijs meer aandacht te besteden aan toptalenten. Om de oproep kracht bij te zetten, stelde hij een denktank excellentiebevordering in.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 22 januari 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën